Jdi na obsah Jdi na menu
 


JELENEC:

www.jelenec.sk/

Obec Jelenec (tiež Gýmeš, Ghymes, Dymes a Gímes) leží pod juhovýchodnými výbežkami pohoria Tribeč v nadmorskej výške 192 m n.m. Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí do Nitrianskeho kraja a Nitrianskeho okresu. Jeho územie je budované granitoidnými a sedimentárnymi horninami (žuly, kremence, vápence, íly, piesky). Vzácne sú niektoré tunajšie minerály vzniknuté hydrotermálnou mineralizáciou (napr. ibaryt, lazulit, limonit a wad). V neogénnych sedimentoch sa tu vyskytujú aj nepravidelné sloje lignitového uhlia, ktoré sú premenlivej kvality. Je to typický podhorský kraj s bohatým výberom rastlinných a živočíšnych druhov. Jeho lesy tvorí hlavne dub, cer, hrab a brest. Rastie tu množstvo chránených rastlín, napr. veľmi vzácny rešetliak skalný. V lesoch na vlhkých čistinkách je veľké množstvo rozličných húb. V štátnej prírodnej rezervácii Gaštanica rastie gaštan jedlý, ktorého porast bol vysadený v druhej polovici 13. storočia a v súčasnosti sú jeho súčasťou aj 300 až 500 ročné mohutné exempláre stromov. Veľmi vzácne stromy boli v parku okolo kaštieľa grófa Forgácha, ale po rozparcelovaní tohoto parku zostalo z nich len zopár. Z úžitkovej zveriny sa tu vyskytuje zver jelenia, srnčia a zajac, ale aj muflón, ktorý tu bol udomácnený Forgáchovcami koncom minulého storočia. Výber vtáctva je veľký a bohaté je aj vodné vtáctvo (divá kačka, hus, volavka popolavá a i.).

 

 

LADICE:

ladice.sk/

Prvá písomná správa o obci je z roku 1075 a obec sa spomína ako majetok ostrihomského arcibiskupstva v podobe Lenduch, Leduch. Obec až do najnovších čias zostala majetkom ostrihomského arcibiskupstva. R. 1353 sa obec spomína ako Maior, Minor Lendeche. Pôvodné obyvateľstvo nahradili Sikulovia (maď. Székely). Obec ležiaca bokom od hlavnej komunikácia bola vlastne po celý čas svojho trvania vydaná na milosť či nemilosť vojskám dobývajúcim hrad Gymes.

Chotár obce delil na dve časti potok Drevenica: jedna časť patrila do Nitrianskej stolice, druhá časť do Tekovskej stolice. Preto boli obidve časti po stáročia osobitne spravované. V 18. stor. boli zlúčené a celá obec sa začlenila do Nitrianskej stolice, v 19. stor. zasa do Tekovskej stolice. V roku 1777 sa obec uvádza v podobe Ladicze, neskôr Lédecz, Bárslédecz a Ladice. Posledný názov sa zachoval dodnes.
Obyvatelia sa po stáročia okrem poľnohospodárstva zaoberali aj vinohradníctvom, drevorubačstvom v okolitých lesoch a košikárstvom. V ladiciach bola rozšírená výroba nepálených tehál. Mimoriadne dôležitou inštitúciou obce bola základná katolícka škola, ktorá sa venovala výchove mládeže na vysokej úrovni. So žiakmi a obyvateľstvom jej učitelia nacvičovali divadelné hry, viedli spevokol a šírili kultúru medzi pospolitým obyvateľstvom. Asi aj preto si v obci uvedomili význam zachovania vlastného ľudového dedičstva.

 

JEDLINY:

jedliny.sk/

 

Rekreačné stredisko 3 kilometre od obce Kostoľany pod Tríbečom..

 

 

NEVERICE:

www.neverice.sk/

Prvá písomná správa obec spomína v r. 1156. Historické pamiatky: románsky kostol /12. stor./, štyri plastiky, kamenný kríž a pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. stor.

 

 

POHORIE TRIBEČ:

Tiahne sa severovýchodným smerom nad mesto Nitra. Na západnej strane hoohraničuje rieka Nitra, na severovýchode susedí s pohorím Vtáčnik. Nazápade ho oddeľuje od pohoria Pohronského Inovca rieka Žitava a severnýokraj Žitavskej pahorkatiny. Na juhozápade sa bezprostredne dotýkamesta Nitra. Pohorie je dlhé takmer 50 kilometrov, najväčšiu šírku má18 kilometrov. Patrí medzi jadrové pohoria a je súčasťou Chránenejkrajinnej oblasti Ponitrie. Veľkú časť pohoria pokrývajú krásnelistnaté lesy, v ktorych dominuje dub a hrab, primiešaný je i buk. Voblasti dúbrav sú charakteristické početné kremencové hôrky, ktorévýrazne vystupujú nad svoje okolie. Tríbeč je známy vo svete bohatýmvýskytom a chovom raticovej zveri. Žijú tu srnce, jelene, daniele,muflóny i diviaky. V minulosti sa tu úspešne vysadili a aklimatizovalimuflóny i cudzokrajné jelene. Zaslúžil sa o to gróf Forgach, vďakaktorému sa od r. 1868 pod Gýmešom úspešne aklimatizovali muflóny naSlovensku. Z počiatočných 4 jedincov dosahuje jeho dnešný stav hodnotu1500 kusov. V lesoch, v okolí Topoľčianok, bola v r. 1906 založenázvernica s chovom jeleňov. V súčasnosti je jej rozloha takmer 12 000hektárov a patrí ku klenotom európskeho poľovníctva. V pohorí jepomerne hustá sieť turistických značených trás, nachádza sa tu niekoľkoprírodných rezervácií, najmä lesostepného charakteru. Turistov sempriťahujú i tajomné zrúcaniny tríbečských hradov, ako i množstvohistorických a kultúrnych pamiatok.